Verksamheten

Internationellt arbetar ScanAsia Management Consultants inte enbart i Asien utan är även involverade i intressanta affärsprojekt i Brasilien.
Uppdragen i Asien har framförallt varit att söka och utveckla partners för både import och export relaterade affärer för svenska företag. Många gånger innebär arbetet i Kina och i Korea mycket självständiga uppdrag inklusive förhandlingar.

ScanAsia är också en naturlig partner för företag i Kina och Korea som önskar etablera affärskontakter i Sverige och resten av Skandinavien.
Nätverk med betydande räckvidd finns att tillgå i både Kina och Korea då behov av specialist stöd uppstår på någon av dessa marknader.
Välrenommerade partner företag i Sverige och Skandinavien kan hjälpa företag från Kina och Korea i Sverige och resten av Skandinavien.