ScanAsia Management Consultants

ScanAsia arbetar med rådgivning, coaching och utvecklingsarbete.
Vi är bollplank åt företag som redan gör affärer i Asien, framför allt i Kina och Korea, men speciellt åt företag som avser starta affärer i Kina och i Korea.
ScanAsia har starka nätverk och kontakter både i Kina och i Korea med kompetenser som kan säkerställa kreativa affärslösningar.

Företaget startades i augusti 2000 av Peter Lindbäck, som arbetat och bott i Seoul, Sydkorea under 25 år.
ScanAsia är sedan år 2000 konsult och bollplank åt framför allt svenska företag med affärsverksamhet i Kina och i Korea.
Peter Lindbäck har varit verksam som filialchef inom två svenska handelshus i Korea.
Han har också varit chef för dotterbolag till ett börsnoterat svenskt verkstadsföretag, vars Korea verksamhet startades upp av Peter Lindbäck i Seoul.